Uykuda Bilinçlilik Hali

Bilinçlilik Hali nedir ?

Düşünce ve duygularla ile ilgili farklı farkındalık seviyeleridir. Örneğin zihinde görüntülerin oluşturulması, düşünce süreçlerini talip etmek, veya benzersiz duygusal tecrübeler yaşamak. Düşüncelerinin ve kendi varlığının farkında olmaktır.

Bilinç Sürekliliği nedir ?

Hassas bir şekilde farkında olmak ve dikkatli olmak ile tamamen farkında olmamak ve tepkisizliğe kadar uzanan çeşitli durumları kapsar. Bilinçlilik sürekliliğini oluşturan durumların bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Kontrollü süreçler; hedefe ulaşmak için kesin farkındalık, dikkat ve konsantrasyon
gerektiren faaliyetlerdir. Kontrollü süreçleri yerine getirmek için gerekli olan dikkat,
genellikle diğer faaliyetin sürdürülmesine engel olur (araba kullanırken telefonda
konuşmak kontrollü bir süreçtir).

Otomatik süreçler; çok az farkındalık gerektiren, dikkatimizin çok azını kullanan ve
diğer faaliyetlere engel olmayan hareketlerdir (okurken yemek yemek, araba
kullanırken müzik dinlemek otomatik bir süreçtir).

Düş kurma; düşük seviyede farkındalık gerektiren, genellikle otomatik süreçler
esnasında meydana gelen ve uyanıkken fantezi yada düş kurmayı kapsayan bir
durumdur (saçımızı nerede kestireceğimiz, gibi). Kadın ve rekeklerin düşleri
genellikle sıklık, gerçekçilik açısından benzerdir.

Değişen durumlar; meditasyon, psikoaktif ilaçlar, hipnoz ya da uyku yoksunluğu
gibi normal bilinç durumundan farklı bir bilinç durumu elde etmek için kullanılan
çeşitli prosedürlerin devreye sokulması ile ortaya çıkar. Bu prosedürler dünyamızı
normalde algıladığımızdan farklı bir şekilde algılamamıza neden olur.

Uyku ve rüyalar; uyku farklı bilinçlilik, farkındalık ve duyarlılık seviyeleri ile farklı
fizyolojik uyarım seviyelerini içeren beş farklı aşamadan oluşur. En derin durumu
bilinçdışı haline yakındır. Rüya uyku halinde olduğumuz ancak garip şekilde birbiri
ile bağlantılı ve çoğu zaman renkli ve çarpıcı görsel, işitsel ve dokunsal görüntüleri
yaşadığımız eşsiz bir bilinç durumudur. Doğuştan kör olan insanlar sadece işitsel ve
dokunsal rüyalar görür.

Bilinçdışı ve örtük bellek;

Bilinçdışı Freud’a göre tehdit edici, özellikle cinsellik ve şiddetle ilgili
istekler veya tutkularla karşı karşıya kaldığımız zaman, psikolojik
açıdan tehdit oluşturan bu düşünceleri farkında olmadığımız
bilinçdışı denilen zihinsel bir yere koyarız. Bilinçdışı görüntü yada
düşünceleri isteyerek hatırlayamayız.
• Örtük yada ifade edilemeyen bellek duygusal durumlarda yada
alışkanlıkların edinilmesinde olduğu gibi farkında olmadan
öğrenmek anlamına gelir (kan görünce neden bayıldığını bilememe,
merdiven inme).
• Bilinçsizlik; hastalıktan, travmadan, kafaya alınan bir darbeden ya
da genel tıbbi bir anesteziden kaynaklanabilen bilinçsizlik, duyusal
farkındalığın tamamen kaybolmasına ve kişinin çevresine tepki
vermemesine neden olur.